Godsbanen - hvor nyt og gammelt mødes

Om få år er det gamle godsbane område forvandlet til moderne boliger, erhverv og arkitektskole

venstre pil : forrige billede
højre pil : næste billede
p : gå en side tilbage
n : gå en side frem

Godsbanearealet er under hastig forandring. De gamle bygninger huser i dag kulturinstitutioner og værksteder.
Om få år er området fuldt bebygget med boliger, erhverv og den nye arkitektskole.
Institut for (X) er ligeledes hjemmehørende på de gamle godsbane arealer.