Grønttorvet - feriedødt; yes

Få boder, få varer, få kunder, få handler hvilket er lig med få foto's; men fine ting og glade de få kunder som købte i de få boder!

venstre pil : forrige billede
højre pil : næste billede
p : gå en side tilbage
n : gå en side frem