Kapsejlads 03.05.2012 Universitetsparken

Vejret gjorde sit til at ca 20.000 mennesker var samlet i dag i Universitetparken for at overvære de berømte kapsejladser hvor meget står på spil, ihvertfald æren!

venstre pil : forrige billede
højre pil : næste billede
p : gå en side tilbage
n : gå en side frem

HVAD ER KAPSEJLADSEN?

Kapsejladsen er nok den
største sociale begivenhed
på Aarhus Universitet – men
samtidig i bund og grund en
ølstafet i gummibåde.
Besøgstallet har de senere
år været i størrelsesordnen
15.000-20.000, og det er absolut
ikke en dag, man skal
gå glip af som studerende.
!
Reglerne i selve kapsejladsen
er simple. Fem medlemmer
fra hver af de udvalgte 12
festforeninger dyster i heats
om, hvem der efter tur hurtigst
kan ro over Universitetssøen,
bunde en øl, løbe ti gange
rundt om flasken, ro tilbage
igen og give stafetten videre til
den næste. Vinderne får overdraget
Det Gyldne Bækken

Læs mere: http://studerende.au.dk/nyheder-og-arrangementer/nyhed/artikel/univers-udgiver-kapsejlads-tillaeg-med-program/