Kapsejlads 2022

Søslaget post Corona..........

venstre pil : forrige billede
højre pil : næste billede
p : gå en side tilbage
n : gå en side frem

den traditionelle Kapsejlads i universitetesparken er vendt tilbage efter 2 årig tvunget Corona pause. 30 000 festglade observatører var mødt op i fint forårsvejr til det drabelige opgør som i år blev vundet af: FUT