Maskiner og deres landmænd

Maskinerne kører på højtryk i øjeblikket - inden regnen kommer skal kornet i hus. Dygtige landmænd bag rattet i deres EDB styrede imponerende maskiner havde lige tid til et stop for at få en SPOTTERFOTOGRAF med i førerhuset. Spændende rundt hjørnet i ODDER

venstre pil : forrige billede
højre pil : næste billede
p : gå en side tilbage
n : gå en side frem