Møde i Ro i Stavtrup

D. 31. januar 2024 satte de mest entutiatiske hjerner sig sammen for at planlægge hvordan der skal blive ro i Stavtrup.

venstre pil : forrige billede
højre pil : næste billede
p : gå en side tilbage
n : gå en side frem

Motorvejen, der ligger så højt, at den flugter med byens tage, har fået mere og mere trafik gennem tiderne og det bliver kun værre når Giber Ringvej kobles på. Forskning viser, at støjen truer ikke kun komforten men også sundheden i Stavtrup, så nu sætter man sig sammen for at lægge mest muligt pres på at få motorvejen færdiggjort: Med støjværn.