Omdrejningspunkt Rundhøj

fysisk rum i Rundhøj centret for aktivt medborgerskab

venstre pil : forrige billede
højre pil : næste billede
p : gå en side tilbage
n : gå en side frem

Omdrejningspunkt Rundhøj - Et krydsfelt for interesser
Initiativet arbejder med at skabe et fysisk rum i nabolaget – et ‘Omdrejningspunkt’, hvor borgere, kommunen & erhvervslivet kan mødes og diskutere alt fra stort til småt om nabolagets udvikling. Rundhøj centret danner ramme for det mellemmenneskelige møde, hvor potentialer for området kan diskuteres. Initiativet arbejder med skabe en direkte kommunikationsform i nabolaget, hvor forskellige interesser kan diskuteres ansigt til ansigt. Det fælles mål er at vende udvikling i en positiv retning. Det er denne fælles udfordring, der binder parterne sammen på tværs af interesser

Omdrejningspunktet’ er et fysisk rum i Rundhøj centret for aktivt medborgerskab. Her kan Rundhøj borgere og andre interesserede deltage aktivt i udviklingen af det lokale Medborgerskab. Det personlige møde mellem borgere, kommune og erhvervslivet skaber grundlag for en dialog i øjenhøjde. Ord sættes til handling i dette rum for inklusion og samskabelse.