Regnvejrsforslag: Stenomuseet

Hvis vejret driller dig, så tag en tur på Stenomuseet og bliv klogere.
Det skader jo aldrig.
Lige nu er der bl.a udstilling om, hvorfor vi æder mere end vi behøver og hvorfor vi slet ikke har brug for så meget mad som i "gamle dage".

venstre pil : forrige billede
højre pil : næste billede
p : gå en side tilbage
n : gå en side frem

STENO MUSEETS HISTORIE

Steno Museet åbnede den 25. marts 1994 i nyindrettede gule bygninger, som var opført i stil med C.F. Møllers karakteristiske universitetsarkitektur i Århus.

Steno Museets historie går dog noget længere tilbage, idet museet blev skabt gennem en sammenlægning af to små museer, Videnskabshistorisk Museum og Medicinhistorisk Museum, som havde eksisteret i Århus siden begyndelsen af 1980'erne.


Videnskabshistorisk Museum
Det gamle videnskabshistoriske museum udsprang af en studiesamling af originale og rekonstruerede instrumenter, som fra omkring 1960 blev etableret af professor Olaf Pedersen på Institut for de Eksakte Videnskabers Historie ved Aarhus Universitet til brug ved undervisningen.

Mange gaver fra private såvel som fra videnskabelige og industrielle forskningsinstitutter - og enkelte indkøb på auktioner og hos antikvitetshandlere - fik denne samling til at vokse så stærkt, at den kunne fungere som grundstammen i et egentligt videnskabshistorisk museum, som blev drevet af instituttets medarbejdere.

En mindre del af genstandene var udstillet på instituttet i Universitetsparken. Men hovedparten blev med velvillig støtte fra Det naturvidenskabelige Fakultet og Århus Kommune flyttet til den tidligere hovedbygning på Ole Rømer Observatoriet i Marselisborg Skov, hvor de blev tilgængelige for offentligheden i april 1981.


Medicinhistorisk Museum
Dette museum åbnede den 20. marts 1982 med støtte fra det lægevidenskabelige fakultet i lokaler i den tidligere overlægebolig ved Fødselsanstalten i Jylland, der var stillet til rådighed af Aarhus Amtskommune.

Museet havde sin oprindelse i en stor, privat samling af lægeinstrumenter og lægeinventar - med apotekervæsen og tandlægekunst som en naturlig bestanddel - der efterhånden var tilvejebragt af daværende overlæge E. Hovesen i Grenå. Disse samlinger var ordnet efter systematiske principper og med forklarende tekster, som kunne illustrere alle sider af lægens virke gennem tiderne uden at forglemme emner som folkemedicin og overtro.Sammenlægningen
I løbet af 1980'erne opstod der et stadigt stærkere ønske om at sammenlægge og udbygge museerne på en grund i den sydlige del af Universitetsparken, dels for at få mere plads til magasiner og udstillinger, dels for at styrke museernes formidlingsmuligheder og vigtige funktion som kontaktflade mellem videnskaben og befolkningen.

Derfor blev der i 1987 iværksat en indsamling og efter nogle store donationer fra bl.a. Villum Kann Rasmussens Fond og Aarhus Universitets Forskningsfond kunne man i 1991 iværksætte byggeriet og planlægningen af de nye udstillinger.
Fra selvejende museum til universitetsmuseum
Steno Museet blev indtil den 31. december 2003 drevet af fonden "Danmarks Videnskabshistoriske Museum (Fond)", som var en erhvervsdrivende fond med almennyttigt formål.

Den 1. januar 2004 blev Steno Museet et institut under Det Naturvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet. Samtidig blev "Danmarks Videnskabshistoriske Museum (Fond)" opløst.

Den 1. september 2004 blev Steno Museet sammenlagt med Institut for Videnskabshistorie og Center for Naturfagenes Didaktik i et nyt fælles institut, Steno Instituttet.

Med virkning fra 1. januar 2008 er Steno Museet atter skilt ud fra Steno Instituttet, som herefter blev til Institut for Videnskabsstudier. Ved samme lejlighed blev museet sluttet sammen med Ole Rømer Observatoriet i Højbjerg og Væksthusene, som tidligere havde hørt under Biologisk Institut. Det således udvidede Steno Museum er organisatorisk placeret som en selvstændig enhed under Det Naturvidenskabelige Fakultet.