Stop Havneudvidelsen

Aarhus Byråd har tilladt en massiv udvidelse af Aarhus Havn.

venstre pil : forrige billede
højre pil : næste billede
p : gå en side tilbage
n : gå en side frem

I protest over byrådets beslutning, afholdt Mellemfolkeligt Samvirke sammen med flere andre foreninger demonstration på Rådhuspladsen.

 

Seneste gallerier