Bunker af hemmeligheder - galleri 2

Bunkerne i Havreballe Skov nær Marselisborg, har gennem årene været omgivet af meget hemmelighed. Nu er der ikke så mange hemmeligheder længere, da Bunker 1 fortrinsvis anvendes til at overvåge skibstrafik og sørednings tjeneste i Danske Farvande. Dejligt som lægmænd at får et kig ind i bunkeren.

venstre pil : forrige billede
højre pil : næste billede
p : gå en side tilbage
n : gå en side frem

Søværnets Operative Kommando

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Søværnets Operative Kommando (SOK), blev oprettet i 1961 og er Søværnets operative hovedkvarter.
Hovedkvarteret er placeret to steder i Århus. Det administrative hovedkvarter, der har ca. 150 medarbejdere, er placeret i Brabrand. Operationscenteret er placeret i en bunker i Havreballe Skov, ved Marselisborg og har også ca. 150 ansatte, mange beskæftiget i døgnbemandede vagtfunktioner. Desuden er Joint Rescue Coordination Centre også placeret i bunkeren i skoven.
SOK har en række myndighedsopgaver i og omkring de danske farvande, bl.a. farvandsovervågning, eftersøgnings- og redningstjeneste, isbrydning, overvågning af havmiljø og bekæmpelse af forurening. Løsningen af opgaverne sker i samarbejde med politiet, kommunerne, Søfartsstyrelsen, Farvandsvæsenet, Beredskabsstyrelsen, Danmarks Meteorologiske Institut og SKAT.
SOK har desuden ansvaret for at løse de opgaver, som Folketinget stiller til Søværnet via Forsvarskommandoen.
Disse opgaver løses operativt af Søværnets skibe, underlagt de to eskadrer og Søværnets Frømandskorps. Derudover samarbejder SOK tæt med Beredskabskorpset, Flyvevåbnet og Marinehjemmeværnet. Myndighedsopgaverne løses i samarbejde med landets to maritime overvågningscentre (MOCN og MOCS), som har den taktiske kontrol (TACON) over enhederne til søs, hvorimod SOK har den operative kontrol (OPCON).
Internationale opgaver løses som hovedregel ved deltagelse i NATO-, FN- eller koalitionsstyrker.

 

Seneste gallerier