Det rør' sig

Det "rørte sig" på og omkring Folkestedet og Folkesundhed Aarhus d. 17. juni med en bevægelsesdag for børn,unge og voksne.

venstre pil : forrige billede
højre pil : næste billede
p : gå en side tilbage
n : gå en side frem

Århusianerne oplevede et bevægelsesmekka fyldt med alternative måder at bruge kroppen på og med masser af grin og latter.
Alle aktiviteter var gratis og for alle byens borgere.
- Der er også tilbud til dig, der kan have svært ved at finde en passende motionsform, og har brug for, at der bliver taget særlige fysiske eller psykiske hensyn.
"Vi vil gerne give folk glæden ved at røre sig. Derfor er det vigtigt for os at pointere, at "Det rør' sig" er en bevægelsedag - ikke en idrætsdag. Dagen skal give folk lyst til at gå på opdagelse i byrummet. Det er et legerum, hvor både fysiske, mentale og sociale grænser overskrides," siger Aarhus Kommunes motionskoordinator Christina Fruergaard.
"Det rør' sig" er arrangeret af Breddeidræt Aarhus i samarbejde med Folkesundhed Aarhus, Folkestedet og en mangfoldig skare af foreninger og klubber.