Efterårsskoven røde og gule farver

Det er nu man skal se, skoven fra den smukke side

venstre pil : forrige billede
højre pil : næste billede
p : gå en side tilbage
n : gå en side frem

De danske løvskove kan være et farveorgie i efteråret med oktober som højsæson inden bladene smides. Afhængig af træart og vejrforhold varierer farvespektret i brune, gule og røde nuancer – og er hvert år en oplevelsesfest for øjet.Grunden til at træernes blade for det menneskelige øje ser grønne ud om sommeren, skyldes at bladenes klorofyl sorterer i sollyset. Lyset fra solen består nemlig af alle regnbuens farver, der samlet giver et hvidt lys, men planterne bruger især det røde lys når de skal producere sukkerstoffer og vokse. Bladenes klorofyl sørger netop for at lukke det røde lys ind, men kaster det blå og gule lys tilbage. Blander du blåt og gult får man netop den grønne farve – og derfor er bladene grønne.Når træet om efteråret har trukket det værdifulde magnesium ud af bladet og klorofylet nedbrydes findes der især to betydelige farver tilbage. Den gule farve, der består af farvestoffet carotenoid, der især kendes fra efterårets birketræer samt den røde farve anthocyanin, der ofte ses hos f.eks. spidsløn og bærmispel.
Mængden og variationen af farvestofferne kan variere en del fra træ til træ og giver efterårsskoven den flotteste farvepragt i gule, rødbrune og røde farver, der hvert år må ud og opleves.

Vejret påvirker farverne
Vejrforholdene om efteråret har også indflydelse på efterårsskovens farvepragt. I et solrigt efterår med kølige nætter er der en tendens til, at der dannes flere røde farvestoffer i bladene.
Før vinteren sætter ind har træerne allerede dannet nye knopper på grenene, der er klar til at springe ud når foråret sætter ind